Kuropatnik nepalski, bażant krwisty (samica)


kuropatnik nepalski, bażant krwisty
Zdjęcie zrobione u hodowcy w Belgii

Ithaginis cruentus bażant krwisty

POWRÓT
www.tragopan.pl