bażant złoty Chrysolophus pictus


chrysolophus pictus
bazant zloty chrysolophus pictus

bażanty złociste

POWRÓT
www.tragopan.pl