Syrmaticus soemmerringii ijimae samiec


Syrmaticus soemmerringii ijimae
Syrmaticus soemmerringii ijimae

Syrmaticus soemmerringii  bażant miedziany japoński

POWRÓT
www.tragopan.pl